Weihnachtskonzert des Paulus-Singkreises

Herzliche Einladung zum letzten Konzert des Paulussiinkreises, Sonntag, 16.12.2018, 16:00 Uhr, Evangelische Martinskirche, Kirchstr. 15

G. Rossini: Messa di Rimini
D. Buxtehude und JO Rosenmüller:
Weihnachtskantaten
A. Vivaldi: Fagottkonzert

Sophie Sauter (Sopran) Isolde Assenheimer (Alt)
Ivan Yonkov (Tenor) Sebastian Bollacher (Bass) Catarina Zeh (Fagott)
Mitglieder des Staatsopernorchesters Stuttgart
Paulusssingkreis

Leitung: Burkhart Zeh

 Plakat